شما اینجا هستید: * راهنما * راهنمای تکمیل فرم ثبت نام


راهنماي تكميل فرم ثبت نام براي دريافت گواهي الكترونيكي


1- قسمت مشخصات فردي:
اطلاعات درج شده در اين قسمت را مطابق با مندرجات شناسنامه خود تكميل نمايد.
جهت تكميل صحيح و بدون غلط مشخصات فردي انگليسي، از اطلاعات گذرنامه خود استفاده نماييد. حرف اول نام و نام خانوادگي خود را با حروف بزرگ تايپ نمايد.
جهت درج تاريخ تولد از علامت زمان موجود در كنار فيلد تاريخ تولد، استفاده نمايد.


با كليك بر گزينه مورد نظر و رود به تقويم موجود ، مي توانيد تاريخ دقيق را انتخاب نمايد. براي اين منظور جهت تغيير سال تولد ابتدا بر روي سال  دوبار كليك مي نمايد و سال مورد نظر خود را انتخاب مي كنيد. با فلشهاي موجود شماره سال را كاهش يا افزايش مي دهيد. در نهايت پس از انتخاب سال مورد نظر ماه تولد و سپس روز تولد خود را انتخاب مي نمايد. 
در فيلد سمت ، سمت سازماني خود را براساس كارت پرسنلي يا فيش حقوقي خود تكميل نمايد.

                                                                                                                      


2- اطلاعات تماس
مشخصات اين قسمت را براساس محل سكونت خود تكميل نمايد.
آدرس خود را به صورت دقيق درج نمايد و جهت ايجاد فاصله از خط تيره (-) استفاده نمايد.
تلفن ثابت را به همراه كد شهرستان درج نمايد.(021..............)3- اسكن مدارك فردي
در اين قسمت اسكن هر دوري كارت ملي به همراه تمامي صفحات كارت ملي در قسمت مشخص شده بازگذاري نمايد. حجم فايل هاي اسكن شده برای شناسنامه بايد كمتر از 600kb و برای کارت ملی کمتر از 400kباشد.
4- مشخصات سازمان/ شركت
در اين قسمت مشخصات سازمان/ شركت براساس مستندات حقوقي شركت همچون اساسنامه و .... تكميل خواهد شد.
نام شعبه: در صورتي كه سازمان يا شركت داراي شعبه هاي مختلف باشد تكميل اين مورد الزامي است، در غير اينصورت نيازي به تكميل اين بند نمي باشد. 5- اطلاعات تماس سازمان/ شركت6- اسكن مدارك سازمان/ شركتدر اين قسمت اسكن آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي را بارگذاري نمايد.
بارگذاري هر دو مورد فوق الزامي مي باشد.
حجم فايل هاي اسكن شده بايد كمتر از 600 kb باشد.
در نهايت جهت ادامه مراحل ثبت نام، بر گزينه ثبت اطلاعات كليك نمايد.